Hem » Blogg

Blogg

Projektplanering i Office 365

I och med Office 365 erbjuder Microsoft oss projektledare en flora av möjligheter till projektplanering. Här är några produkter och lösningar. Excel 2013 Enligt en undersökning så använder 82 procent av alla projekt Microsoft Excel som verktyg för projektplanering. Enkelheten med rader, kolumner och celler gör att den blir en attraktiv lösning för projektplanering…. och vi har alla olika sätt att lösa planering på. Excel kan sedan flera år tillbaka integreras med SharePoint som kan…

Projektledarens veckorutin ger framgång

Nyckeln till en framgångsrik projektledare är att skapa en återkommande rutin för struktur och ordning. 1) Veckans översikt, överblick och reflektion Boka en timme varje vecka för en veckoavstämning med dig själv. – Titta tillbaka i kalendern på veckan som har gått. Vilka möten och sammanhang hjälper dig att skapa en att göra-lista för framtiden. – Vad händer kommande vecka? Ska du resa, se över dina anteckningar eller organisera något? – Rensa mailinkorgen 0 st…

Få mindre antal mail. Svaren finns här

Du får mycket mail. Du skickar för mycket mail. Några små enkla tips på hur du hjälper dig och andra till bättre hantering av mailen: Behöver du verkligen skicka mailet? Går det lika bra med ett ”analogt” samtal? Ring upp personen om konversationen blir längre än tre e-mail Använd en bra ämnesrad som förklarar vad mailet handlar om Se till att följa upp en konversation med samma ämnesrad Undvik knappen ”Svara alla”. Svara till den…

Effektiv projektstart – använd barnet i dig

Projekt misslyckas om de inte har mening, mål och/eller effekt. Ett projekt ska alltid ge värde för att kunna existera. I början av projekt vill alla sätta igång – kunden har bestämt sig, du är taggad och alla runt projektet säger ”har ni startat än?”, ”när blir ni klara?” Här är det viktigt att stanna upp och få svar på enkla frågor. Det kan kännas obekvämt och konstigt att ställa dessa till tex en kund…..

Projektledartips: verktyg, program och appar – del 2

Projektledares verktygslåda är ett intressant ämne för många. I min förra inlägg i ämnet kommenterade man gärna om sina favorit appar, program etc. Jag utökar min lista med några andra tips: GanttProject (program) Gör dina Ganttschema och aktivitetslistor i detta gratisprogram. Enklare än MS Project. Kan användas till mindre och enklare projekt. http://www.ganttproject.biz/ Arbetsdagar (app, IOS) Visar antal dagar, vardagar och arbetsdagar mellan två datum. Bra för tex estimat och offertarbete. Som arbetsdagar räknas alla…

Börja älska dina att göra-listor

Att göra-listor gör att vi kan släppa taget om det vi ska göra längre fram, vilket frigör mental kapacitet till den uppgift vi för tillfället ägnar oss åt. Tre saker att tänka på: Var tydlig Vi har ofta en övertro på att vi kommer att minnas det vi tänkte medan vi skrev listan. Åtgärda detta genom att skriva ner ”hela meningar” som skapar detalj och tydlighet Plats, på vilket sätt och hur Genom att beskriva…

5 tips som projektledare inte kan vara utan

1 Varför, vem, vad och hur Varför existerar projektet och vilken effekt har det. Vem ska utföra/vill utföra Vad ska uppnås, vem ska göra det och vilka mål har uppfyllts när projektet beskrivs som färdigt. Hur ska projektet bedrivas och vilka aktiviteter ska göras för att uppnå ”vad” med ”vem” och ”varför” Kommunicera ofta till ”vem” innebörden i ”varför”, ”vad” och ”hur” under projektperioden. 2 Planera Lägg mycket tid (speciellt i början) av projektet för…

Hantera jobbiga personer och agera rätt mot projektmedlemmar – Checklistan

Inom försäljning och ledarskap finns det flera olika modeller för att förstå sig på de människor som man leder och/eller försöker påverka. Thomas International är en modell/verktyg som möjliggör för företagsledare och säljare att modifiera sina gruppers och individers prestationer – vilket ger en omedelbar effekt. se http://www.thomasinternational.net/ Inom denna modell delar man in människor i fyra olika personligheter. S=Vänlig, C=Korrekt, D=Rättfram, I=Öppen Nedan finner du en checklista på vad dessa personer förväntar sig och hur du…

Projektledartips: verktyg, program och appar – del 1

I en projektledares verktygslåda bör det finns flera olika verktyg för att underlätta arbetet. Det kan handla om att hålla koll på projektplaner, rita processer, hålla reda på mötesanteckningar, ta bilder på whiteboard, skissa eller organisera sitt egna arbete Här är några tips: Alternativ till program som kostar Ibland behöver du bara skapa ett Ganttschema eller göra en skiss. Du vill då kanske inte belasta kund eller dig själv med licenskostnader för ett program som…

Böcker som maxar projektledaren

Maximera din roll som projektledare med tre böcker som leder dig och ditt team längre. Our Iceberg is Melting av John Kotter Hur hanterar och fungerar en grupp under förändring? Roligt skriven. Lättläst som en barnbok. ISBN:9780230014206   Thinking, Fast and Slow av Daniel Kahneman Boken, skriven av en Nobelprisvinnare, förklarar hur du tänker. De finns två system: Fast and Slow ISBN 9780374533557   Effektstyrning av IT : nyttan uppstår i användningen av Ingrid Ottersten,…

Hantera en komplex förändring

När du står inför ett förändringsprojekt så ska resultatet utifrån de gällande parametrarna alltid bli förändring och inget annat: Visioner + Färdigheter + Motivation + Resurser + Handlingskraft = Förändring Visioner + Färdigheter + Motivation + Resurser + Handlingskraft = Oordning Visioner + Färdigheter + Motivation + Resurser + Handlingskraft = Oro Visioner + Färdigheter + Motivation + Resurser + Handlingskraft = Motstånd Visioner + Färdigheter + Motivation + Resurser + Handlingskraft = Frustration Visioner + Färdigheter + Motivation + Resurser + Handlingskraft = Skenbar förändring Källa: Knoster T,…

Effektiva möten – tips

Oavsett projektmetoder, standard eller erfarenhet så kan alltid dina möten bli bättre. En checklista med tips: Skicka ut förslag på en agenda 24 timmar före mötet Kom till mötet 5 min innan mötesstart Håll dig till start och sluttid Kom förbered Mobilerna ska ligga på bordet med skärmen mot bordsskivan (alternativ: Inga mobiler är tillåtna) Ta med dig papper och penna Dela med dig av all relevant data före och efter mötet Håll dig till ämnet…