Hem » Blogg » Sida 3

Blogg

Börja älska dina att göra-listor

Att göra-listor gör att vi kan släppa taget om det vi ska göra längre fram, vilket frigör mental kapacitet till den uppgift vi för tillfället ägnar oss åt. Tre saker att tänka på: Var tydlig Vi har ofta en övertro på att vi kommer att minnas det vi tänkte medan vi skrev listan. Åtgärda detta genom att skriva ner ”hela meningar” som skapar detalj och tydlighet Plats, på vilket sätt och hur Genom att beskriva…

5 tips som projektledare inte kan vara utan

1 Varför, vem, vad och hur Varför existerar projektet och vilken effekt har det. Vem ska utföra/vill utföra Vad ska uppnås, vem ska göra det och vilka mål har uppfyllts när projektet beskrivs som färdigt. Hur ska projektet bedrivas och vilka aktiviteter ska göras för att uppnå ”vad” med ”vem” och ”varför” Kommunicera ofta till ”vem” innebörden i ”varför”, ”vad” och ”hur” under projektperioden. 2 Planera Lägg mycket tid (speciellt i början) av projektet för…

Hantera jobbiga personer och agera rätt mot projektmedlemmar – Checklistan

Inom försäljning och ledarskap finns det flera olika modeller för att förstå sig på de människor som man leder och/eller försöker påverka. Thomas International är en modell/verktyg som möjliggör för företagsledare och säljare att modifiera sina gruppers och individers prestationer – vilket ger en omedelbar effekt. se http://www.thomasinternational.net/ Inom denna modell delar man in människor i fyra olika personligheter. S=Vänlig, C=Korrekt, D=Rättfram, I=Öppen Nedan finner du en checklista på vad dessa personer förväntar sig och hur du…

Projektledartips: verktyg, program och appar – del 1

I en projektledares verktygslåda bör det finns flera olika verktyg för att underlätta arbetet. Det kan handla om att hålla koll på projektplaner, rita processer, hålla reda på mötesanteckningar, ta bilder på whiteboard, skissa eller organisera sitt egna arbete Här är några tips: Alternativ till program som kostar Ibland behöver du bara skapa ett Ganttschema eller göra en skiss. Du vill då kanske inte belasta kund eller dig själv med licenskostnader för ett program som…

Böcker som maxar projektledaren

Maximera din roll som projektledare med tre böcker som leder dig och ditt team längre. Our Iceberg is Melting av John Kotter Hur hanterar och fungerar en grupp under förändring? Roligt skriven. Lättläst som en barnbok. ISBN:9780230014206   Thinking, Fast and Slow av Daniel Kahneman Boken, skriven av en Nobelprisvinnare, förklarar hur du tänker. De finns två system: Fast and Slow ISBN 9780374533557   Effektstyrning av IT : nyttan uppstår i användningen av Ingrid Ottersten,…

Hantera en komplex förändring

När du står inför ett förändringsprojekt så ska resultatet utifrån de gällande parametrarna alltid bli förändring och inget annat: Visioner + Färdigheter + Motivation + Resurser + Handlingskraft = Förändring Visioner + Färdigheter + Motivation + Resurser + Handlingskraft = Oordning Visioner + Färdigheter + Motivation + Resurser + Handlingskraft = Oro Visioner + Färdigheter + Motivation + Resurser + Handlingskraft = Motstånd Visioner + Färdigheter + Motivation + Resurser + Handlingskraft = Frustration Visioner + Färdigheter + Motivation + Resurser + Handlingskraft = Skenbar förändring Källa: Knoster T,…

Effektiva möten – tips

Oavsett projektmetoder, standard eller erfarenhet så kan alltid dina möten bli bättre. En checklista med tips: Skicka ut förslag på en agenda 24 timmar före mötet Kom till mötet 5 min innan mötesstart Håll dig till start och sluttid Kom förbered Mobilerna ska ligga på bordet med skärmen mot bordsskivan (alternativ: Inga mobiler är tillåtna) Ta med dig papper och penna Dela med dig av all relevant data före och efter mötet Håll dig till ämnet…