Vad händer efter RPA?

Både Deloitte och PWC har kommit med rapporter om vad som händer efter att vi har infört robotisering på företagen. Våra verksamheter får utmaningen med anställda som behöver nya roller och arbetsuppgifter. Samtidigt så är robotiseringen inte svaret på allt. Tänk längre när ni ska införa RPA (Robotic Process Automation) Se till att samla data för att i framtiden kunna bli datadrivna #rpa #RoboticProcessAutomation #automation

https://www2.deloitte.com/se/sv/pages/technology/articles/intelligent-automatisering.html

l

 

Ansiktsigenkänning i EU

Att prata om ansiktsigenkänning är svårt. Det finns fördelar och det finns nackdelar. Vilka argument har du. EU har fram till nu varit emot detta men nu kanske vi kommer se en ändring på det. Den 19 feb beslutar man om att skapa mildare lagar runt ansiktsigenkänning

AI skapar text automatiskt.

Nu har jag gjort det. En blogg med inlägg som är skrivna av en AI-modell. Nu kan man skriva automagiska nyhetsnotiser, projektrapporter, nyhetsbrev mm. Det du nu läser kanske inte skrivs av mig själv. Tycker du att kvalitén är tillräcklig? Jag använt modellen GPT-2 och skapat flera texter som jag har satt ihop. ”GPT-2 is a large transformer-based language model with 1.5 billion parameters, trained on a dataset of 8 million web pages” #gpt2

Tips till innehållsmarknadsföring