Chatbot erfarenheter

Mob programmering

Mob programmering. Här programmerar man i en grupp. En skriver kod. Alla andra i gruppen bidrar. Rotation efter några minuter.

Jag anser det att detta skapar bra kod. Men går det för långsamt? Det beror förstås på hur man räknar.