Smart stad. Smart kommun. Smarta medborgare?

Lyssna/podd:

Att skapa värde för medborgarna. Det är det som är målet för den smarta staden. Investeringar som skapar nytta skapar glada medborgare. Vad och hur man satser på kan vara olika. Vad skapar ett värde?

McKinsey Global Institute har kommit med en rapport som visar områden där man kan skapa värde.

  • Säkerhet
  • Tid
  • Hälsa/Sjukvård
  • Miljö
  • Samhörighet
  • Jobb
  • Levnadskostnad

Läs hela rapporten
https://www.mckinsey.com/industries/capital-projects-and-infrastructure/our-insights/smart-cities-digital-solutions-for-a-more-livable-future

EU:s mål och värderingar
https://europa.eu/european-union/about-eu/eu-in-brief_sv

Rulla till toppen