Hem » Hur du kravinsamlar på rätt sätt

Hur du kravinsamlar på rätt sätt

Krav och behov i projekt. 9 olika sätt att kravinsamla det viktigaste för att nå verksamhetens maximala nytta av ditt projekt.

  • Workshop
  • Omvärldsanalys
  • Process/Dokumentanalys
  • Studie
  • Intervju
  • Prototyp / Proof of concept
  • Fokusgrupp
  • Enkäter
  • Brainstorming