RPA är automation med effekt

”Mer tid för patienten” är starka ord för mig. Det handlar om att hjälpa. För mig går det rakt in i mitt mål: skapa värde för andra. När jag pratar med Johannes Hörnberg CIO från Region Västerbotten säger han ”nyttan är högre än kostnaden” och ”effekthemtagning”. Han menar det verkligen. Det finns bevis både i tid och pengar att digitalisering är en del av verksamhetsutveckling med teknik.

Ett samtal om hur man lyckas samt en presentation om Intelligent automation och RPA. Intressant att se att vi kan hjälpa stödprocesserna i våra organisationer att jobbar mer effektivt.

Utmaning är nu våra huvudprocesser. Inom vården kan detta var en utmaning men om man ser framför sig att automation kan hjälpa en användare att klicka/trycka/genomföra flera saker med varje interaktion kommer automation vara en del av systemet. Precis som mus, tangentbord och andra verktyg som idag använder för interaktion.