Upskilling / Reskilling

Upskilling / Reskilling är utmaningen för många organisationer. ”Framtidens analfabeter är de som inte kan lära om”. Hur får du tid till att inte bli en analfabet? Min erfarenhet i det livslånga lärandet är att se till att varje dag lösa problem som skapar värde för någon annan. Att skapa en företagskultur och miljö med utrymme för detta leder till aktivt arbete med kompetens, innovation och lärande. Lyft sedan blicken och skapa strategi, kompetensplan, nutid/framtidsanalys. Mät hela tiden insatsen och inse att det inte finns något slut på detta arbete. För att organisationen och företaget ska överleva framtiden så handlar det om att utföra sina jobb på ett nytt sätt (upskilling) eller så behövs helt nya kompetenser (reskilling).

AI, automation och robotisering kommer ta över. Vad kommer du att utföra för arbete i denna framtid?

Tänker man på kort sikt så kan tex detta vara receptet för ett program som leder arbetet framåt:

-Lärarled utbildning. Se till att de finns både “hard” och “human” skills.
-Självstudier. Tid för egna studier med coachavstämningar.
-Certifiering. En eller flera relevanta cert inom aktuella ämnen.
-Grupparbete / Bootcamp. Lösa problem i grupp via en agil och självstyrande gruppering. Seniora personer på företaget som anordnar traineeprogrammet bör vara med som coacher och lärare.

#trainee #upskilling #reskilling #humanresources #hr #strategi #innovation

Rulla till toppen