Digitalisering av bygg och anläggning, logistik och transport

💡 Digitalisering inom byggbranschen syftar till att effektivisera processer och minska manuell administration, men är fortfarande i ett tidigt skede.

💡 Datastandardisering är avgörande för framgång, och små företag kan dra nytta av att samarbeta med branschorganisationer och Vinnova-projekt.

Vad är digitalisering inom byggbranschen?
Digitalisering syftar till att effektivisera processer, eliminera manuell administration och förbättra effektiviteten inom alla branscher, inklusive byggindustrin.

Industrin är mångsidig, med cirka 160 000 företag bara i Sverige, från små företag till stora företag. Industrin är starkt beroende av lastbilar och maskiner, och digitaliseringen är fortfarande i sina tidiga stadier.

Hur viktig är standardisering av data inom industrin?
Datastandardisering är avgörande för att digitalisering ska fungera effektivt. En datastandard som hjälper företag inom byggbranschen att standardisera sättet de namnger och hanterar material, utrustning och annan projektrelaterad data.

Joakim föreslår att man tar kontakt med branschorganisationer och söker hjälp från Vinnova-projekt och utbildningar.
Vad är de största utmaningarna med digitalisering för små företag?
Joakim nämner kunskapsglapp, naturliga kommunikationsvägar och resursbrist.
Byggbranschen är mångsidig, med ett stort antal företag som sträcker sig från små företag till stora företag, och digitaliseringen är fortfarande i sina tidiga stadier.

Joakim påpekar att digitaliseringen är en av de viktigaste sakerna för att uppnå klimatmålen.
Det är tillräckligt många krav som det är nu. Jag vet de säger också, så vi vet vi förstår väl också att det finns en nytta med det, men utmaningarna är att man vet inte ens vad det är för någonting man har inte kunskapen om vad digitalisering är.
Det är en av de absolut viktigaste sakerna vi måste göra för att kunna uppnå klimatmålen är att digitalisera logistik och transportbranschen och allt vad det innebär.

Även som podd: https://www.effekten.se/bygg-anlaggning/

Rulla till toppen