Böcker som maxar projektledaren

Maximera din roll som projektledare med tre böcker som leder dig och ditt team längre.

Our Iceberg is Melting av John Kotter
Hur hanterar och fungerar en grupp under förändring? Roligt skriven. Lättläst som en barnbok.
ISBN:9780230014206

 
Thinking, Fast and Slow av Daniel Kahneman
Boken, skriven av en Nobelprisvinnare, förklarar hur du tänker. De finns två system: Fast and Slow
ISBN 9780374533557

 
Effektstyrning av IT : nyttan uppstår i användningen av Ingrid Ottersten, Mijo Balic
Styr dina projekt mot effektmål. Gör rätt saker för att få effekt av investeringarna.
ISBN 9789147095865

Hantera en komplex förändring

När du står inför ett förändringsprojekt så ska resultatet utifrån de gällande parametrarna alltid bli förändring och inget annat:

 • Visioner + Färdigheter + Motivation + Resurser + Handlingskraft = Förändring
 • Visioner + Färdigheter + Motivation + Resurser + Handlingskraft = Oordning
 • Visioner + Färdigheter + Motivation + Resurser + Handlingskraft = Oro
 • Visioner + Färdigheter + Motivation + Resurser + Handlingskraft = Motstånd
 • Visioner + Färdigheter + Motivation + Resurser + Handlingskraft = Frustration
 • Visioner + Färdigheter + Motivation + Resurser + Handlingskraft = Skenbar förändring

Källa: Knoster T, Villa R & Thousand, J (2000), Tack: Ronny Norberg

Effektiva möten – tips

Oavsett projektmetoder, standard eller erfarenhet så kan alltid dina möten bli bättre. En checklista med tips:

 • Skicka ut förslag på en agenda 24 timmar före mötet
 • Kom till mötet 5 min innan mötesstart
 • Håll dig till start och sluttid
 • Kom förbered
 • Mobilerna ska ligga på bordet med skärmen mot bordsskivan (alternativ: Inga mobiler är tillåtna)
 • Ta med dig papper och penna
 • Dela med dig av all relevant data före och efter mötet
 • Håll dig till ämnet
 • Alla typer av presentationer ska vara korta och koncisa
 • Bli överens om att ni (eventuellt) är oense.
 • Inga parallella diskussioner eller kommentarer
 • Alla ska vara delaktiga
 • Angrip idéer inte människor

(I genomsnitt spenderar vi 2 timmar och 39 minuter i möten varje dag)

Meny