AI skapar text automatiskt.

Nu har jag gjort det. En blogg med inlägg som är skrivna av en AI-modell. Nu kan man skriva automagiska nyhetsnotiser, projektrapporter, nyhetsbrev mm. Det du nu läser kanske inte skrivs av mig själv. Tycker du att kvalitén är tillräcklig? Jag använt modellen GPT-2 och skapat flera texter som jag har satt ihop. “GPT-2 is a large transformer-based language model with 1.5 billion parameters, trained on a dataset of 8 million web pages” #gpt2

Tips till innehållsmarknadsföring