AI ledningen brister.

Europeiska ledare måste ta initiativ när det gäller AI. Man tänker småskaligt. Om de inte börjar tänka större kommer USA och Kina att vinna. Vad kan vi göra ihop för att lyckas? #artificialintelligence #Artificiellintelligens

AI och företaget data: den perfekta matchningen?
Data är en viktig aspekt av alla företag och det kan ge stor inblick i framgång och framtid. Företag är fortfarande tveksamma till att använda AI. Det finns dock flera fördelar som företag kan dra nytta av. Tex AI-assistenter för att förbättra beslutsfattande.
Enligt en studie från PwC kan AI-assistenter hjälpa företag att minska förlorande affärsmöjligheter med 25% på bara 15 år.

Automation av kundtjänst, analys av affärsdata, just-in-time dashboards, öppen data, processförbättringar etc. Allt som vi har jobbat med under flera år är nu utsatt för AI. Här jobbar algoritmerna med resultatet och anpassningen till den allt mer snabbare förändringen i våra verksamheter och branscher. #machinelearning #datascience

Ledarskap med hybridkontor, AI, Digitala möten och skitsystem.

Nu vill vi få exempel och lösningar. Jag och Mikael samlar poddavsnitt som kan ge dig värde om hur och vad digitaliseringen kan göra för att lyfta dig framåt i det arbete du gör.

Effekten är podcasten om näringslivets, teknikens och samhällets framtid. Våra gäster delar med sig av sina erfarenheter om hur digitalisering förändrar vårt dagliga liv. Varje avsnitt förklarar ett ämne, ger dig exempel samt avslutas med en checklistan som du kan ta med dig till din effektivisering.

Avsnitt 162 finns där du hittar poddar. Sök på Effekten tex på Spotify.

Möten på kontoret med de som jobbar hemma.

Jag är nyfiken på hur du tänker för att undvika ”jag och dem”-känslan som jag tycker uppstår när man har några som sitter på kontoret och jag själv är hemma. Har ni som i videon tagit tag i den gamla videokonferens-tanken eller har du hittat andra sätt.

I videon visas Microsoft Teams Rooms som är inställningar och hårdvara för ”hybrid-remote kontoret”. Skärmen i konferensrummet visar tydligt alla deltagare, whiteboard på en separat skärm med skrivmöjligheter direkt på skärm och bra hårdvara för ljud och video.

#microsoft365 #msteams #microsoftteamsrooms #microsoftteams #digitalarbetsplats #digitalisering

Lögn, förbannad lögn och data.

Grundförståelsen för data i en värld där data produceras i snabb takt, hur ser du till att det är korrekt? Fredrik Scheja och jag ger 5 min insikter.

Data utvecklas och förändras hela tiden. Således förändras tolkningen av en given del av data också över tid. Det vi tror är sant idag kan bevisas fel i framtiden. Detta är en bra påminnelse om att vara skeptisk eftersom bara för att något säger att det är sant på en dag betyder det inte att det kommer att förbli så för alltid.

5min podd finns där podcasts finns sök på ”Lögn, förbannad lögn och data”

https://anchor.fm/jaani/episodes/Lgn–frbannad-lgn-och-data-e16dt38

Innovation.

Möjligheter och svårigheter att fånga upp medarbetares innovativa förslag.
Här finns mallar med frågor om innovationsförmågan, metoder och en intressant fallstudie. Uppsatsen ”En kvalitativ fallstudie om främjande av innovation, organisationskultur och intraprenörskap” av Jack Elmér

Ladda ner uppsatsen:
http://liu.diva-portal.org/smash/get/diva2:1588411/FULLTEXT01.pdf
Sammanfattning/slutsats: s64
Mallar för frågor: s79
Metod/skiss: s81