Poddtips: Att skriva texter till webben

Vad gör de på dina sidor, vad gör de i respektive digital kanal – och när? Kanske behöver du skriva om texten, ändra layout eller byta kanal? Vem vill du nå? Visualisera hen!

De bästa poddavsnitt från Effekten Digitaliseringens podcast 🎧 Poddar som ger dig ett värde för att lyckas med den digitala omställningen och förbättringen. Att skriva för webben. Vad är viktigt för hen och vad är viktigt för dig? Hur får den hen att känna sig träffad, utvald? Och hur hittar hen dig från början? Hitta podden där du finner podcasts tex Spotify. https://www.effekten.se/publicera/ 

#digitalisering #digitaliseringen #podcast  #kommunikation

Poddtips: Design sprint

Ett stort problem till ett validerat koncept, en testad prototyp på bara fem dagar. Metoden är Design Sprint.

De bästa poddavsnitt från Effekten Digitaliseringens podcast 🎧 Poddar som ger dig ett värde för att lyckas med den digitala omställningen och förbättringen. Designsprinten kan besvara frågor kring varför, vem och vad, på ett annat sätt än effektstyrning och slutresultatet, prototypen, har fördelen att den sparar utvecklingstid och pengar genom att vara användartestad innan utvecklingsteamet skrivit en enda rad kod. Hitta podden där du finner podcasts tex Spotify. https://www.effekten.se/design-sprint/ 

#digitalisering #digitaliseringen #podcast  #designsprint

Boktips: Sell like crazy

Sell like crazy
Phase No. 1: Understand and identify your dream buyer
Phase No. 2: Create the perfect bait for your dream buyer
Phase No. 3: Capture leads and get contact details
Phase No. 4: The godfather strategy
Phase No. 5: Traffic
Phase No. 6: The magic lantern technique
Phase No. 7: Sales conversion
Phase No. 8: Automate and multiply

Good book to read!

by
Sabri Suby

#sell #digitalsales #salesautomation #sales #digitalmarketing #leadgeneration #marketing #marketingstrategy