Gå offline. Logga ut från Facebook och Instagram

Blir vi lyckligare utan Facebook. Ja. Men. Sociala media gör inget annorlunda med oss. Det bara exponerar mer av vilka vi är. Så om du är hel&ren, jobbar med empati och självinsikt så kanske du inte behöver logga ut. Om du behöver mindfulness i ditt liv (bokstavligen) så logga ut nu. Du hjälper dig själv.

Restaurangbranschen blir digital

När branscher tänker om till digitalt. Restaurangbranschen lyssnar på kunderna och börjar anpassa en gammal kultur och värdering om varumärke, kvalitet och leverans. Ghost kitchen blir ett begrepp. Typen av mat och leverans blir viktigare än smak, presentation och miljö. #digital

Framtiden för dagens handel

Future of retail, 10 years from now:

 1. Personalized offerings #AI
 2. Significant automation, less job
 3. No more checkout lines
 4. Home delivery
 5. Specialized stores
 6. e-commerce at 40-50% (10% today)
 7. 3D printing
 8. Mixed reality (AR/VR)

Ditt varumärke

“A brand is no longer what we tell the consumer it is. It is what consumers tell each other it is.” — Scott Cook

INVEST. Bra kravarbete

INVEST i kravhantering. En akronym att använda när man skapar system. Se till att din user story är:

 • Independent (hyfsat oberoende legobitar)
 • Negotiable (inte alla dimensioner låsta eftersom de som implementerar kravet kan förbättra)
 • Valuable (för en stakeholder, oftast användaren)
 • Estimable (så att teamet kan sätta t-shirtstorlek på kravet)
 • Small/Sized (för att hinnas med i en iteration)
 • Testable (acceptanskriterier att testa mot)