Korta av alla möten

Kortare möten! Nu hjälps vi åt. Detta förkortar alla möten automatiskt i Outlook. Inställningen ovan för webbversionen. Motsvarande i windowsversion: Filalternativ > alternativ > kalenderalternativ > kalenderalternativ. Dela detta med andra så hjälper vi varandra.

Jobba effektivt med digitala möten

från podcasten Jaani – digital kunskap Under Tydliga utbildningsdag fick jag möjligheten att prata om hur digitala möten kan bli mer effektiva. Mina erfarenheter gällande digital arbetsplats handlar om både kommunikation, samarbete och processtöd. Hur kan vi göra mer och…

Möten med digital whiteboard

Verktyg för digitala Whiteboard: Svava Microsoft Whiteboard Whiteboard i Zoom Mural Spaces Miro Mer diskussioner och erfarenheter: https://www.linkedin.com/posts/jonasjaani_digitalarbetsplats-sogetinorrkaemping-sogetilinkaemping-activity-6703913758743400448-GCIc 

Effektiva digitala möten – checklistan

från podcasten Jaani – digital kunskap Digitala möten kommer att bestå. Här ett utdrag ur senaste PODDavsnittet ”Pandemins påverkan på digitaliseringen” Effekten -podcast om digitalisering. Jan Bidners checklista för ett digitalt möte. #podcast #digitaltransformation #digitalisering #digitaliseringen #framtid #digitalamöten #modernworkplace #digitalarbetsplats…