Korta av alla möten

Kortare möten! Nu hjälps vi åt. Detta förkortar alla möten automatiskt i Outlook. Inställningen ovan för webbversionen. Motsvarande i windowsversion: Filalternativ > alternativ > kalenderalternativ > kalenderalternativ.

Dela detta med andra så hjälper vi varandra.