Mikroblogg

Motreaktionen mot AI-bilder

Calle Rosenqvist: »Jag väntar på motreaktionen mot AI-bilder« . #digitalworld #digitalage https://www.kamerabild.se/sociala-medier/calle-rosenqvist-jag-vantar-pa-motreaktionen-mot-ai-bilder/1536200

Riskerar att förlora jobbet pga AI

Riskerar att förlora sina jobb till AI. Höginkomsttagare med akademisk bakgrund så som kemister, läkare, jurister, revisorer och kapitalförvaltare står först på tur enligt studien. https://omni.se/a/abRWn2

AI ska regleras men…

”AI ska regleras – men vet vi vad vi reglerar?” – Computer Sweden . #digitalisering #e-businesshttps://computersweden.idg.se/2.2683/1.780287/ai-ska-regleras–men-vet-vi-vad

365 Copilot blir ett stort test

”365 Copilot blir ett stort test för generativ AI” – Computer Sweden . #digitaltransformation #digitaltrends https://computersweden.idg.se/2.2683/1.780331/365-copilot-ar-det-forsta-stora-testet-for-generativ-ai

AI Pin

”AI Pin kan användas för bland annat röstbaserade chattar, sammanfattningar av vad som finns i användarens mejlkorg, och analyser av näringsinnehållet i mat via den inbyggda kameran. ” https://omni.se/a/kE9rR9

Musk utmanar Chat GPT med Grok

Musk utmanar Chat GPT med AI-botten Grok – Computer Sweden . #digitalrevolution #digitaltrends https://computersweden.idg.se/2.2683/1.780349/musk-utmanar-chat-gpt-med-ai-botten-grok

Rulla till toppen