Starta projektkontor/PMO. Kort introduktion.

Ett projektkontor bör skapas när organisationens projekt börjar styra från effekt och/eller när projekt börjar skapa öar i verksamheten. Projektkontorets mål är att hålla samman trupperna och styra mot seger. Kontoret blir motorn för effektivitet i projekt och driver organisationen till nyttiga förändringar.

Att starta ett projektkontor kräver erfarenhet och färdigheter. Detta behöver du veta i korta drag:

Projektkontoret ska se till att styra program och projekt så att man uppnår effekt, håller budget samt löpande värdera riskerna.

Projektkontoret blir sammanhållande för:
1.Projektstyrning – Förvalta projektportföljen. Styra, rapportera och följa upp.
2.Projekt och programstöd – Support och stöd för bl.a. förändringsledning, uppföljning, erfarenhet/kompetens och nyttorealisering.
3.Metodstöd – Samordning och stöd gällande verktyg, metoder och processer.

Löpande styr och kontrollera:

  • Mål som har tydlig koppling till företagets/koncernens/myndighetens målbild
  • En effektiv resursplanering och uppföljning
  • Riskanalyser
  • Nyttoanalyser
  • Roll- och ansvarsfördelning
  • Kommunikationsplan för hela projektkontoret
Effekten för projektkontoret ligger i mål och vision för hela organisationen.
Effekten för projektkontoret ligger i mål och vision för hela organisationen.
Rulla till toppen