Säkerhet – ett mindset.

Den enkla listan. Oavsett ansträngning kommer det alltid att finnas risker i IT-säkerheten. Istället för att säga nej till all ny teknik som tex molntjänster så kan man börja diskutera listan nedan:

– Vad är viktigast att skydda
– Anta ett scenario där det viktigaste skulle utsättas för brott/intrång etc. Vad kan då hända.
– Fokusera på att skydda det mest känsliga
– Kontrollera hur man jobbar med behörigheter/åtkomst
– Ta tag i ”Shadow IT”
– Arbeta med beprövad teknik
– Förstå och förbättra kontinuerligt säkerhetsarbetet

#säkerhet