Laptop Desk Office Workspace  - Riekus / Pixabay

Ledare och AI

Europeiska ledare måste ta initiativ när det gäller AI. Man tänker småskaligt. Om de inte börjar tänka större kommer USA och Kina att vinna. Vad kan vi göra ihop för att lyckas? #artificialintelligence #Artificiellintelligens

AI och företaget data: den perfekta matchningen?
Data är en viktig aspekt av alla företag och det kan ge stor inblick i framgång och framtid. Företag är fortfarande tveksamma till att använda AI. Det finns dock flera fördelar som företag kan dra nytta av. Tex AI-assistenter för att förbättra beslutsfattande.
Enligt en studie från PwC kan AI-assistenter hjälpa företag att minska förlorande affärsmöjligheter med 25% på bara 15 år.

Automation av kundtjänst, analys av affärsdata, just-in-time dashboards, öppen data, processförbättringar etc. Allt som vi har jobbat med under flera år är nu utsatt för AI. Här jobbar algoritmerna med resultatet och anpassningen till den allt mer snabbare förändringen i våra verksamheter och branscher. #machinelearning #datascience

Rulla till toppen