Kroppsspråk i projekt – listan

Tillsammans med några kollegor hade vi ett korridorsmöte gällande en bok om kroppsspråk. Vi hade mycket roligt över alla bilder och vi nicka i samförstånd över det vi läste. Projektledare (inkl jag) brukar vara väldigt verbala och jobba mycket med…

Projektplanering i Office 365

I och med Office 365 erbjuder Microsoft oss projektledare en flora av möjligheter till projektplanering. Här är några produkter och lösningar. Excel 2013 Enligt en undersökning så använder 82 procent av alla projekt Microsoft Excel som verktyg för projektplanering. Enkelheten…

Projektledarens veckorutin ger framgång

Nyckeln till en framgångsrik projektledare är att skapa en återkommande rutin för struktur och ordning. 1) Veckans översikt, överblick och reflektion Boka en timme varje vecka för en veckoavstämning med dig själv. – Titta tillbaka i kalendern på veckan som…

Du får mycket mail. Du skickar för mycket mail. Några små enkla tips på hur du hjälper dig och andra till bättre hantering av mailen: Behöver du verkligen skicka mailet? Går det lika bra med ett ”analogt” samtal? Ring upp…

Att göra-listor gör att vi kan släppa taget om det vi ska göra längre fram, vilket frigör mental kapacitet till den uppgift vi för tillfället ägnar oss åt. Tre saker att tänka på: Var tydlig Vi har ofta en övertro…

1 Varför, vem, vad och hur Varför existerar projektet och vilken effekt har det. Vem ska utföra/vill utföra Vad ska uppnås, vem ska göra det och vilka mål har uppfyllts när projektet beskrivs som färdigt. Hur ska projektet bedrivas och…

Maximera din roll som projektledare med tre böcker som leder dig och ditt team längre. Our Iceberg is Melting av John Kotter Hur hanterar och fungerar en grupp under förändring? Roligt skriven. Lättläst som en barnbok. ISBN:9780230014206   Thinking, Fast…

När du står inför ett förändringsprojekt så ska resultatet utifrån de gällande parametrarna alltid bli förändring och inget annat: Visioner + Färdigheter + Motivation + Resurser + Handlingskraft = Förändring Visioner + Färdigheter + Motivation + Resurser + Handlingskraft = Oordning Visioner + Färdigheter +…