1 Varför, vem, vad och hur Varför existerar projektet och vilken effekt har det. Vem ska utföra/vill utföra Vad ska uppnås, vem ska göra det och vilka mål har uppfyllts när projektet beskrivs som färdigt. Hur ska projektet bedrivas och…

Maximera din roll som projektledare med tre böcker som leder dig och ditt team längre. Our Iceberg is Melting av John Kotter Hur hanterar och fungerar en grupp under förändring? Roligt skriven. Lättläst som en barnbok. ISBN:9780230014206   Thinking, Fast…

När du står inför ett förändringsprojekt så ska resultatet utifrån de gällande parametrarna alltid bli förändring och inget annat: Visioner + Färdigheter + Motivation + Resurser + Handlingskraft = Förändring Visioner + Färdigheter + Motivation + Resurser + Handlingskraft = Oordning Visioner + Färdigheter +…

Effektiva möten – tips

Oavsett projektmetoder, standard eller erfarenhet så kan alltid dina möten bli bättre. En checklista med tips: Skicka ut förslag på en agenda 24 timmar före mötet Kom till mötet 5 min innan mötesstart Håll dig till start och sluttid Kom…