Agilt gör all utveckling nyttig för verksamhet, ledningen och vinsten

Allt fler organisationer vill bli snabbare och anpassa arbetet till en allt mer föränderlig värld. Linjeorganisationen utmanas av nya metoder och idéer,

Inom utveckling används allt som oftast agila metoder för att genomföra projekt på ett mer effektivt sätt. Fokus ligger på nytta och  snabbare resultat.

Nicklas Weman sammanfattar och svarar:

Vad är agilt för dig?

En affärsstrategi. Företagande beskrivs ibland metaforiskt som ett schackspel. Skulle du spela schack med en traditionell strategi var du tvungen att göra upp en plan på förhand, exekvera dina drag och vidhålla kurs oavsett utkomst. När du spelar med en agil verksamhet har du möjlighet att starta i en hypotes, exekvera ett steg i taget, sedan utvärdera och anpassa beroende på hur det går. Ett företag väljer en agil utvecklingsstrategi när det är viktigt att tidigt utvärdera hypoteser kring produkten och den marknad den ska agera på.

Vilka är de vanligaste felen man gör när man ska utveckla enligt en agil metod?

Man glömmer att ställa sig frågan ”varför?”. Ett vanligt misstag är att lista agil verksamhet som ett organisationsmål. Att jobba agilt är en strategi, inte ett mål. Som ledare bör du förankra både vision och progress i affärsverksamheten. Ett annat vanligt fel är att tro att förändring kan ske i ett mötesrum. Vid en agil transformation är en powerpoint bara början. Det är viktigare att medarbetarna ställer frågor än att du har svaren.

Vad är din checklista för bästa resultat gällande agilt utvecklingsarbete?

  • Kontinuerlig förbättring är i hjärtat av all modern utveckling. Lyckas man med det kan man i princip misslyckas med allt annat och ändå vinna marknaden.
  • Uppmuntra team att våga prova nya saker. En organisation kan inte vara agil och stillastående på samma gång
  • Använd ordet experiment istället för förbättring. Experiment ger värdefull data oavsett utfall
  • Skriv förväntning på varje experiment och följ upp och utvärdera resultatet. Det är först vid utvärdering man kan konstatera förbättring
  • Gör förväntningar mätbara. Ibland är objektiv data svår att tillgå, men subjektiva mätvärden kan fungera lika bra. Spotifys ”Squad Health Check model” är ett bra exempel. https://labs.spotify.com/2014/09/16/squad-health-check-model/
  • Fokusera på ett isolerat experiment i taget (divide and conquer). Det finns inget som är så tillfredställande som att bli klar
  • Kom ihåg ”Happy team – happy company”

Den sista var ett citat från en tidigare kollega, som senare kom att bli ett mantra i en av de mest framgångsrika agila konstellationer jag träffat på.

Tack Nicklas ( http://linkedin.com/in/nicklasweman )

 

Rulla till toppen