Agilt arbetssätt och nyckeln till någotsånär bra arbete

Nu har vi under en tid pratat om att jobba agilt.  Som vi många förstod från början handlar det återigen om människor och inte arbetssätt. Det handlar om att förändra människor och rutiner. ”Människor” har annat att tänka på än arbete och måste hela tiden invigas i det nya arbetssättet. Vi ser att vi numera jobbar målinriktat i team och oftast tvärorganisatoriskt. Det ställer nya krav på hur man arbetar. Det blir viktigt att coacha, stötta och leda med iterationer, ryggdunk och förändringsledningskunskap.

Jag vill inte påstå att jag är perfekt. Ingen är perfekt och det är väl det allt handlar om. Att sträva efter 80% nytta kan räcka. Målet är hela tiden verksamhetsnytta med ett kommunicerat och uttalat positivt resultat för alla intressenter.

En lista som kan användas för att förstå utmaningarna med det agila arbetssättet och vad man bör tänka på för att lyckas med det kontinuerliga arbetet:

  • Öka kommunikationen mellan människor.
  • Se till att förstå varandras begrepp.
  • Glasklara och kommunicerade krav kopplade till nyttan.
  • Processer och rutiner för det mesta.
  • Prioritera verksamheten mot effekt.
  • Tillsätt ansvarsroller
  • Kontinuerligt förändringsarbete
  • Utvärdera och mät
Rulla till toppen