Hem » Arkiv för oktober 2016

Månad: oktober 2016

Agilt gör all utveckling nyttig för verksamhet, ledningen och vinsten

Allt fler organisationer vill bli snabbare och anpassa arbetet till en allt mer föränderlig värld. Linjeorganisationen utmanas av nya metoder och idéer,

Inom utveckling används allt som oftast agila metoder för att genomföra projekt på ett mer effektivt sätt. Fokus ligger på nytta och  snabbare resultat.

Nicklas Weman sammanfattar och svarar:

Vad är agilt för dig?

En affärsstrategi. Företagande beskrivs ibland metaforiskt som ett schackspel. Skulle du spela schack med en traditionell strategi var du tvungen att göra upp en plan på förhand, exekvera dina drag och vidhålla kurs oavsett utkomst. När du spelar med en agil verksamhet har du möjlighet att starta i en hypotes, exekvera ett steg i taget, sedan utvärdera och anpassa beroende på hur det går. Ett företag väljer en agil utvecklingsstrategi när det är viktigt att tidigt utvärdera hypoteser kring produkten och den marknad den ska agera på.

Vilka är de vanligaste felen man gör när man ska utveckla enligt en agil metod?

Man glömmer att ställa sig frågan ”varför?”. Ett vanligt misstag är att lista agil verksamhet som ett organisationsmål. Att jobba agilt är en strategi, inte ett mål. Som ledare bör du förankra både vision och progress i affärsverksamheten. Ett annat vanligt fel är att tro att förändring kan ske i ett mötesrum. Vid en agil transformation är en powerpoint bara början. Det är viktigare att medarbetarna ställer frågor än att du har svaren.

Vad är din checklista för bästa resultat gällande agilt utvecklingsarbete?

 • Kontinuerlig förbättring är i hjärtat av all modern utveckling. Lyckas man med det kan man i princip misslyckas med allt annat och ändå vinna marknaden.
 • Uppmuntra team att våga prova nya saker. En organisation kan inte vara agil och stillastående på samma gång
 • Använd ordet experiment istället för förbättring. Experiment ger värdefull data oavsett utfall
 • Skriv förväntning på varje experiment och följ upp och utvärdera resultatet. Det är först vid utvärdering man kan konstatera förbättring
 • Gör förväntningar mätbara. Ibland är objektiv data svår att tillgå, men subjektiva mätvärden kan fungera lika bra. Spotifys ”Squad Health Check model” är ett bra exempel. https://labs.spotify.com/2014/09/16/squad-health-check-model/
 • Fokusera på ett isolerat experiment i taget (divide and conquer). Det finns inget som är så tillfredställande som att bli klar
 • Kom ihåg ”Happy team – happy company”

Den sista var ett citat från en tidigare kollega, som senare kom att bli ett mantra i en av de mest framgångsrika agila konstellationer jag träffat på.

Tack Nicklas ( http://linkedin.com/in/nicklasweman )

 

Effektstyrning gör nytta och effekt i projekt

Det är i användningen nytta skapas. Styr man på nytta och effekt når man användarens förväntningar och behov. Effektstyrning/effektkartläggning är en metod för att få fram det viktiga i projekt och skapa ett framgångsrikt projektresultat.

Magnus Weström och jag pratar om nyttan

Vad är effektstyrning för dig?

Effektstyrning för mig är att styra ett projekt (kan vara produktutveckling, tjänsteframtagning, förändringsarbete mm.) mot att på bästa sätt uppnå den önskade effekten. Detta genom att ta fram, och iterativt arbeta med, en effektkarta.
En effektkarta är, för mig, ett enkelt ramverk för att strukturera mål- och kravbild.

Kortfattat så innebär det att man sätter upp effektmål som definierar VARFÖR man gör något. Effektmålen består av själva målen, samt mätpunkter som definierar vad mål-nivån är och hur man ska mäta att man uppnått dem. Under effektmålen sätter man upp VEM det är som har behov som man ska tillgodose, dvs. användarna.

För varje användare sätter man sedan VAD användarna har för behov. Till behoven kopplar man slutligen HUR vi ska uppfylla dessa behov dvs. funktionerna, designen, tekniken och allt det där andra som vi i IT-branschen tycker är så roligt.

Så vi har inte styrt på effekt tidigare när vi skapat IT-system?

Troligtvis så styr du som läser detta inte mot önskad effekt i det projekt du just nu jobbar i, eller gjort det i något projekt du jobbat i.
Håller du inte med? Låter det hårt? Om du kan svara på frågorna nedan så är jag nog skyldig dig en ursäkt:
– Vilka är de viktigaste verksamhetsnyttorna (effekterna) ni ska uppnå i ditt projekt?
– Hur ska ni mäta effekterna?
– Vad var nivån på mätpunkterna när ni startade?
– Vad är nivån på mätpunkterna just nu?
– Vad är nivån när ni är klara?
– När uppskattar ni att ni uppnått mål-nivån?
– Kan du säga vilka behov, för vilka användare, som varje krav löser? Vilket effektmål är det kopplat till?
– Hur vet ni att användarna har dessa behov?

Vad behöver man göra för att lyckas med effektstyrning?

Helt ovetenskapligt skulle jag vilja definiera följande nivåer av effektstyrnings-mognad:

 1. Man är inte medveten om behovet
 2. Man har insett behovet men vet inte hur man ska börja
 3. Man har gjort en effektkartläggning men inte uppnått önskade effektmål, eller vet inte om man gjorde det eller ej. Oftast beror detta på att man inte gjort en tillräckligt bra initial effektkartläggning baserad på en tillräckligt bra omvärldsbevakning, inte arbetat iterativt med effektkartan under hela projektet, eller så har man inte haft tillräcklig förankring eller uppbackning av den interna organisationen för att fatta beslut baserat på effektkartläggningen
 4. Man styr sina projekt efter vilka effekter man vill att de ska uppnå, och man uppnår konsekvent dessa effekter.

Bedöm utifrån nivåerna var du tycker du och din organisation ligger. Om ni ligger på nivå 1, 2 eller 3 så är det korta svaret att ni borde höra av er så kan vi påbörja arbetet med att uppnå er effektstyrning!

Tack Magnus ( https://se.linkedin.com/in/magnuswestrom )

 

Mer läsning

Lösningen för nyttiga system finns i användningen.

Effektresan uppifrån och ner hjälper dig innan start av projekt i stora organisationer.

 

Informationssäkerhet – tillgång och framgång

Tillgången till information är central för framtidens organisationer. Säkerheten och medvetenheten om vad och hur man ska behandla information kommer att bli allt viktigare. Torbjörn Andersson jobbar med informationssäkerhet.

Vad är informationssäkerhet?

Syftet med informationssäkerhet är att upprätthålla ett proportionerligt skydd för den information du värdesätter mest. Olika typer av information har olika skyddsvärde. Informationssäkerhet reder ut begreppen och minskar din totala verksamhetsrisk.

Vad är det för skillnad mellan Informationssäkerhet och IT-säkerhet?

Informationssäkerhet sträcker sig längre än till endast IT och teknologi. Idag är den mesta informationen vi tar del av och behandlar digital. Det finns en mängd olika IT-säkerhetsprodukter och tjänster på marknaden. Men i och med att det i slutändan handlar om människor och vilka beslut vi som medarbetare och individer tar i olika situationer måste man se till helheten. Du kommer inte hela vägen med endast tekniska skydd. I begreppet informationssäkerhet innefattas både teknik, människor och processer.

Är inte de vanligaste problemet för företag/organisationer att man inte orkar tänka på säkerhet?

Nej, jag skulle inte påstå att man inte orkar. Många är oroliga över sin säkerhet. Svårigheterna brukar ligga i var man ska börja någonstans? Och framför allt hur man upprätthåller säkerhet över tid.

Hur lyckas man med Informationssäkerhet på sitt företag?

Börja med en övergripande säkerhetsanalys, gärna tillsammans med en extern part som kan ge dig nya ögon på dina problem. Kartlägg nuläget och arbeta fram en målbild. Säkerhet måste integreras i befintliga verksamhetsprocesser och bli en naturlig del i organisationen. Först då har man en chans att lyckas på lång sikt. Engagera och inspirera så att alla förstår och känner sig delaktiga. Säkerhet är allas ansvar!

Tack Torbjörn ( https://se.linkedin.com/in/torbjörn-andersson-cissp-cism-ccsp-ceh-34261288 )

torbjornandersson