Värdet av prototyper ger projekt framdrift. Tre-steg-tips.

Vid kravarbete bestäms projektets viktigaste mål. Det är här man hittar nyttor och effekter som ger mottagaren av projektet ett värde. Oberoende av projekt är det alltid bra att skapa skisser, bilder och visualisera vad kraven innebär. Vi människor tänker annorlunda. Några tar in saker genom skrift och andra verbalt. Min erfarenhet är dock att vi alla samlas runt visualisering. Detta blir därför projektledarens främsta vapen i kravarbetet.

Ett kravarbete kan ske på många olika sätt. För en snabb start fungerar workshop med post-it-övningar. Här kan man samla in verksamhetskrav under en relativt kort tid. I mindre grupper få man bästa resultatet. Alla post-it-lappar ska kategoriseras och rubriksättas. Efter detta början man se en bild framför sig. Nu är det ett bra tillfälle att starta prototyp-arbetet.

Prototyp i tre steg

1 Enkelhet
Hela poängen med en prototyp är att få en reaktion från kravställarna. En reaktion som lockar fram värde som ger effekt. Därför får första prototypen inte vara ”för bra”. Om man tex ska göra en webbsida så är min erfarenhet att man får bra reaktioner när man ritar förhand. Spelar ingen roll om du inte kan rita. Det viktiga är att skissen samlar ihop det som man hittills har kommit fram till. ”Vad ska finnas till höger”, ”Vad ska finnas till vänster” etc. Inga färger, ingen design och många ursäkter om att det inte är en ”färdig skiss”. Ju mer minimalistisk prototypen är desto bättre eftersom fokus då kommer att landa i nyttan inte detaljerna.

2 Interaktiv
Nu får man in reaktioner och man börjar se vad som är viktigast för mottagarna. De har fått delta i arbetet vilket gör att de känner att någon lyssnar på dem. Att känna delaktighet är viktigt för förankringen av projektet. Här finns nu möjligheten att skapa en liten bättre prototyp där ”känslan” av en färdig lösning nu börjar ta form. Om det är en webbsida det handlar om skulle det innebär att man ritar upp den i ett skissprogram (tex wireframe/mockups i programmet Balsamiq) och gör den mer levande genom att skapa interaktiva delar (tex klick på en knapp leder till en ny skiss etc). Försök att vara så minimalistisk som möjligt för att fokusera på nyttan.

bild1

3 Design
När man känner att alla krav och värden är insamlade kan man nu skapa en prototyp som ligger i linje med vad projektet har kommit fram till är lösningen. Det kan handla om en teknisk lösning eller att färgsätta den interaktiva prototypen. Nu kan förankring av lösning/prototypen börja.

Förankring och vikten av stöd från beslutsfattare

När prototypen ska testas och förankras är det viktigt att beslutsfattare får säga sitt. Tidigt i processer skapas en referensgrupp med intressenter där beslutsfattare har en viktig roll. Det gör att man enklare kan få gehör för prototyp och lösning. Referensgruppen bör bestå av några få men viktiga personer. Se till att någon eldsjäl finns med. Dessa eldsjälar brukar få fart på arbetet med prototypen och minska ledtider.

Slutkommentar

Prototyper skapar inspiration till verksamheten. Det kan ibland innebära att man vill göra större förändringar. Försök att bromsa och så mycket som möjligt begränsa målen till de effekter som finns i projektet. Större förändringar bör behandlas i ett separat projekt.

Självklart kan man skapa prototyper på många sätt. Ovan nämnda exempel fungerar bra i verksamheter med många personer inblandade och där förankringsprocessen är längre. Anpassa ditt kravställande och skapa din visualisering.

Rulla till toppen