Systemutveckling – Hamburgare

När jag försöker pedagogiskt förklara. Projektledare, inköpare, chefer etc. De är alla intressenter till att förstå och få en komplett bild av den teknikstack som bara blir mer komplex. Alla kloka beslut om teknikval kan inte bara beslutas av oss…