Hem » ledarskap

Etikett: ledarskap

Om mitt ledarskap

från podcasten Jaani – digital kunskap

William Toft tog kontakt med mig. Som student på Linköpings universitet studerar han till civilingenjör med mjukvara som inriktning, och de hade fått en uppgift att intervju någon som har ledarskapserfarenhet.

Det blev en kort intervju om mitt ledarskap inom konsultbolaget Sogeti. Svaren från intervjun kommer att användas som material till ett dialogseminarie där små grupper diskuterar ämnet.

Jag hoppas detta samtal kan hjälpa något att se värdet i att hjälpa andra. Om det handlar om ledarskap eller om bara viljan att hjälpa lämnar jag till dig som lyssnar.

Jonas Jaani

Ledarskapets transformation

Ett nytt ledarskap har skapats i och med den digital transformation. Verksamheten har ensamrätt på beslut gällande digital produkt, projekt, tjänst eller inriktning. IT är verksamheten och verksamheten är IT. Allt är digitalt. Det finns inga gränser längre. Verksamheten har tillräcklig ”digital kunskap” för att beskriva målet. Det gäller att nå ett gemensamt syfte och värde med samsyn av den gemensamma kunskapen om digitalt.

Det är säkert inte bara ”digitalt” som är svaret på varför ledarskapet har ändrats. Chef/SvD skriver att två trender inom ledarskap just nu är: modeller för värderingar och syfte. Att ha ett sunt ledarskap som bygger på goda värderingar motiverar medarbetarna att jobba mot ett högre syfte. Att få svar på ”Varför?” man utför ett arbete skapar mål och mening. Det blir enklare att driva igenom förändring när alla har med sig en framtidsvision om var vi är på väg. Att få med ”jag anser…”, ”eftersom…” och ”för att…” i slutet av varje mening skapar denna väg.

Våra digitala utvecklingsmetoder baseras numera på iterationer (agilt, Scrum etc) vilket skapar en bra stämning och progress i det dagliga arbetet.

Att vara duktig på effektstyrning och självutveckling är en förutsättning för ledarskapet. Framtiden är ljus för framtida ledare!