Förändring 4DX

Förändring sker när vi ändrar beteende. Problemet är att organisationen/team har för många förändringsplaner. Jag läser mig till att detta skapar förändring:1 Fokusera på det viktigaste målen.Om vi leker med tanken att allt vi gör idag skapar ett ok-resultat. Vilka…

Mindmap. Boktips

Jag var 12 år när jag första gången började. Vi va en ”speciell” skolklass där man kunde experimentera med nya metoder. Helt galet på sin tid (80-tal). Mindmaps har sedan dess fått mig att klarlägga mina tankar på kort tid.…

Boktips. Hjärnan och din hälsa.

Läser ”Keep Sharp” och får en repetition av vad som är receptet. Några enkla saker som får din hjärna att funka bättre: Pillar No. 1: Move Movement increases, repairs, and maintains brain cells, and – as an extra bonus –…

Boktips: Sell like crazy

Sell like crazy Phase No. 1: Understand and identify your dream buyer Phase No. 2: Create the perfect bait for your dream buyer Phase No. 3: Capture leads and get contact details Phase No. 4: The godfather strategy Phase No.…

Att coacha.

Coacha ett team enligt den legendariska Silicon Valley coachen Bill Campbell: -Build an envelope of trust. -Put the team first, and the problems second. -The power of love. …och teamet fungerar bäst när det har: “the ability to learn fast,…

Boktips: TJÄNSTEDESIGN – Principer och praktiker

”idag är det oundvikligt att undvika tjänstedesign med hänsyn till innovation i tjänster som involverar människor” Från förordet till den nya boken TJÄNSTEDESIGN – Principer och praktiker. Mitt recensionsexemplar börjar redan slitas ut när jag finner mig själv anteckna och…

Boktips: Deep work

Att koncentrera dig på det man ska göras när det finns mycket att annat att klicka på och ta del av. I boken Deep work får du veta mer om det som är självklart och det vi känner till om…