Projektchecklistan – har du med allt och alla?

Som projektledare vet du redan att det är viktigt med en bra projektstart. Här hittar du en kort och enkel checklista på samtliga grundläggande delar som behöver vara med i projektet.

Projekt
Projektledare   [   ]
Projekt/uppgiften godkänd av ledningen  [  ]
Definierade projektmål  [  ]
Definierade projektavgränsningar  [  ]
Godkänd budget och resurs  [  ]
Definierade projektrisker  [  ]
En lista på projektleverabler  [  ]

Projektgruppen
Projektägare  [  ]
Projektmedlemmar [  ]
Definierade intressenter  [  ]
Organisationsschema med roller och ansvar  [  ]
Definierade leverantörer/beroenden  [  ]
Definierade kontrakt/avtal med leverantörer/beroenden  [  ]
Extern kommunikationsplan  [  ]
Uppbokade av samtliga projektmöten  [  ]

Verktyg
Projektplaneringsverktyg  [  ]
Skapat konton för projektmedlemmar  [  ]
Dokumenthanteringssystem för projektdokumentation  [  ]
En gemensam uppgiftslista  [  ]
En gemensam projektkalender  [  ]

Rulla till toppen