OECD: 27 procent av jobben kan försvinna på grund av AI

Enligt en rapport från Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) kan uppemot 27 procent av jobben inom OECD-området försvinna på grund av artificiell intelligens (AI) [1][2][3][4][5][6]. Rapporten visar att hos de 38 medlemsländerna är 27 procent av jobben i farozonen[3]. Även om det ännu finns väldigt lite som tyder på att jobben riskerar att försvinna, är AI-revolutionen fortfarande i sin linda[1][2]. Tidigare har World Economic Forum rapporterat om att 85 miljoner jobb kan ersättas av AI fram till 2025, men samtidigt skapas 97 miljoner nya jobb[4]. Rädslan är dock inte obefogad, och enligt rapporten Artificial intelligence and jobs kan uppemot 27 procent av jobben inom OECD-området hotas av AI:s framfart[5][6].

[1] https://teknikveckan.se/oecd-27-procent-av-jobben-kan-forsvinna-pa-grund-av-ai

[2] https://bubblan.teknikveckan.se/t/oecd-27-procent-av-jobben-kan-forsvinna-pa-grund-av-ai/19724

[3] https://www.di.se/digital/ny-rapport-ai-stort-hot-mot-svenska-jobb/

[4] https://silvia.se/27-procent-av-jobben-kan-ersattas-av-ai-enligt-ny-rapport/

[5] https://computersweden.idg.se/2.2683/1.779588/vart-fjarde-jobb-hotas-av-ai-enligt-ny-rapport

[6] https://omni.se/oecd-mer-an-en-fjardedel-av-jobben-hotas-av-ai/a/wAJ1vd

Rulla till toppen