Metod som får andra att lyssna på dina påminnelser och samtidigt lär dig något nytt

Du vill påverka folk. Du vill att de ska reagera. Du påminner men inget händer. Ingen svarar på din inbjudan, emailfråga, mötesförslag, feedback etc.

Att kunna påminna dig och andra är en konst. Det finns dock en metod som jag själv använt framgångsrikt i mina projekt när det handlar om tex anmälningar till utbildning, förslag till förbättringsarbete och uppföljningar.

Inlärningsmetoden ”Supermemo” är utvecklad av den polske forskaren Piotr Wozniak. Den används för att friska upp minne vid inlärning med kan även användas för påminnelser.

Kort handlar det om att bryta den fallande skalan för glömska genom att påminna vid rätt tillfällen. Använd följande intervall för att påminna eller friska upp minnet: efter en, tio, trettio och sextio dagar. Alternativ skala kan användas beroende på vikt/prio. Det första och andra intervallet sker tidigt och en i ”mitten” och det fjärde vid ”slutet” av kurvan.

Tex:
Om du vill lära dig grundläggande Scrum
Dag 0: Gå en kurs
Dag 1: Läs på vad du lärde dig på kursen
Dag 10: Läs på igen
Dag 30: Gå igenom samtliga anteckningar och repetera
Dag 60: Repetera
… gå fortsättningskursen

Du vill få projektmedlemmar att anmäla sig till en utbildning som sker Dag 10
Dag 0: Skicka ut agenda och anmälan
Dag 1: Påminn om anmälan
Dag 2: Påminn om anmälan
Dag 5: Påminn om anmälan
Dag 8: Sista påminnelsen.

 

 

supermemo

Alternativ x-skala kan användas beroende på ärendets vikt/prio (tex timmar istället för dagar). Det viktiga i diagrammet är påminnelsekurvan. Det är intervallen som gör att du skapar en känsla av betydelse i aktuellt ärende/ämne.

 

Rulla till toppen