Automatisk GPS-tidrapportering i projekt

Om du som projektledare har flera olika projekt på olika platser och med olika uppdragsgivare kan det vara problem när du ska tidredovisa. Vilket datum och under hur lång tid utförde du aktiviteter i aktuellt projekt?
Här kommer ett tips på hur du ”automatiskt” kan tidrapportera dina tider i respektive projekt. Du kan via Excel få en klar bild över när du kom och gick från projektet/uppdragsgivaren.
Detta behöver du:
  • Google Drive – gratis konto
  • ifttt.com – gratis konto
  • Iphone eller Android-telefon med gps påslagen
  • Appen IF (sök på ifttt i din appstore)
Gör så här:
1) Skapa ett nytt ”recept” på Ifttt.com
bild1
2) Sök på ”location” och välj alternativet för Android eller iOS (Iphone)
bild2
3) Välj alternativet ”You enter or exit an area”
4) Sök upp aktuell adress där du utför ditt projekt och välj ”Create Trigger”
bild3
5) Sök på Google Drive och välj detta alternativ
6) Välj ”Add row to spreadsheet”
7) Ändra ”Drive folder path” enligt bild. Ange projektets namn efter Location.
bild4
8) Klart.
Repetera tills du har registrerat alla de adresser där du utför dina projekt.
Ladda ner appen ”IF” i telefon, logga in och tillåt att appen får tillgång till din GPS.
I din Google Drive skapas mappar med tillhörande kalkylfil. Filen byggs på varje gång du kommer och lämnar aktuellt adress/projekt.
bild5
bild6
Telefonen loggar när du kommer, tar lunch (om du lämnar adressen för detta) samt när du lämnar. Utmärkt för att stämma av din tidrapportering samt skapa faktureringsunderlag.
bild7
Rulla till toppen