Listan över de bästa kortkommandon i Teams

Zooma

Ctrl+Likhetstecken (=)

CTRL + MINUSTECKEN (-)

(eller använd mushjulet)

Öppna

Chatt Ctrl+2

Team Ctrl+3

Öppna kalender Ctrl+4

Filer Ctrl+6

Meddelande

Starta ny rad Skift+Retur

Söka i aktuella chatt-/kanalmeddelanden Ctrl+B

Möten och samtal

Växla ljud av Ctrl+Skift+M

Slå på ljudet tillfälligt Ctrl+Blanksteg

Växla bakgrundsoskärpa Ctrl + Skift + P

Höja eller sänka handen Ctrl+Skift+K

Alla kortkommandon funderar bäst i Teams-klienten (inte webbversionen)

#teams #tips

Rulla till toppen