workplace, digitization, robot

Jag är bekymrad över chatGPT

Tekniken runt chatGPT kommer att påverka oss i framtiden. På den ena sidan kan en chatbot vara en stor fördel genom att hjälpa oss att hantera våra dagliga konversationer och samtal på ett snabbt och effektivt sätt.

Men, på den andra sidan, tror jag att chatgpt kan förändra och förstöra människors förmåga att ha meningsfulla samtal med varandra. En chatbot kan aldrig ersätta den mänskliga kontakten och empati som finns i en verklig konversation. Det är viktigt att hitta en balans mellan att använda teknik för att underlätta våra liv, men samtidigt inte låta den förstöra vår förmåga att ha meningsfulla och djupgående konversationer.

#chatbots #teknik #samtal

The Future of Chatbots

Rulla till toppen