IT-arkitekt

IT-arkitekt. Listan behöver fyllas på och jag känner att det nu sätts mer titlar. Vad anser du? Vad behöver vi lägga till/ändra:
-Enterprise architect: företaget, dess delar och relationerna mellan dem
-Solutions architect: anpassar affärsmål och behov med IT-tjänster, produkter, mjukvara och infrastruktur.
–Software architect: beskrivning av program och databaser som en organisation använder
-Cloud architect: beskrivning av tjänster som en organisation använder i molnplattformar.
–Infrastructure architect: datorer, servrar och datakommunikation.
–Information architect: hantering, lagra, sprida och skydda info.
–Business architect: kopplingen mellan företagsarkitekturen och verksamheten, så som den uttrycks i it-systemet.

#enterprisearchitect #solutionsarchitect #softwarearchitect #cloudarchitect #infrastructurearchitect #informationarchitect #businessarchitect