Hur offentlig digitalisering kan och bör gå till

Bra checklista i denna artikel. Hjälper vid start av ett digitaliseringsprojekt i offentlig sektor ”Öppna skolplattformen är medborgaraktivism för bättre offentlig digitalisering”

https://www.nyteknik.se/opinion/oppna-skolplattformen-ar-medborgaraktivism-for-battre-offentlig-digitalisering-7010976