9 sätt att bli bättre på behov och krav i projekt

Kravinsamling till projekt är viktigt. Om man gör det rätt får verksamheten nytta av projektet. Om man gör det fel så kan kraven bli långa listor med helt omöjliga aktiviteter som inte går att genomföra inom projektets ram. Rätt krav är de som omvandlas till effekt efter projektavslut.

Det finns flera metoder för kravinsamling. Ta hjälp av organisationens standardiserade kravinsamlingsprocesser eller se tipsen nedan.

9 sätt att samla in krav:

Workshop
Gemensamt möte med beslutsrätt i grupp.
Tänk på: Beslutsfattare/produktägare bör vara med i arbetet.

Omvärldsanalys
Besök eller inläsning på hur andra har genomfört liknande projekt.
Tänk på: Intressenter kan vara deltagare för att se ett större perspektiv utanför projektet. Ger större värde för framtiden.

Process/Dokumentanalys
En grundläggande förståelse för hur man arbetar idag.
Tänk på: Se till att informationen är uppdaterad och korrekt.

Studie
Studera och observera verksamheten.
Tänk på: Beskriver endast nuläge.

Intervju
Prata med beslutsfattare och intressenter för de viktiga effektkraven.
Tänk på: Sträva efter tydlighet och målsträvan.

Prototyp / Proof of concept
Skisser och/eller demoprodukt som skapar förståelse för projektet.
Tänk på: Tar lång tid och kostar pengar.

Fokusgrupp
Idéer och bekräftelse för rätt kravbild över tid.
Tänk på: För mycket åsikter och svårt att få ut de viktigaste kraven.

Enkäter
Spridning till många. Mätning av nuläge och önskat läge.
Tänk på: Bör vara enkel. Kan bli för enkel.

Brainstorming
Många krav och idéer kan behandlas under en kort tid.
Tänk på: Moderera väl.

Genom att se till att krav och direktiv är bra så minskar man risken för ”projekt på drift”. Tänk på att det första stadiet till ett misslyckande är oklarheter kring projektdirektiv och konflikter om projektets mål och mening. Se till att samla krav, gör avgränsningar, ta beslut och sträva efter effekt.

Lycka till

Rulla till toppen