Hantera jobbiga personer och agera rätt mot projektmedlemmar – Checklistan

Inom försäljning och ledarskap finns det flera olika modeller för att förstå sig på de människor som man leder och/eller försöker påverka.

Thomas International är en modell/verktyg som möjliggör för företagsledare och säljare att modifiera sina gruppers och individers prestationer – vilket ger en omedelbar effekt. se http://www.thomasinternational.net/

Inom denna modell delar man in människor i fyra olika personligheter.

S=Vänlig, C=Korrekt, D=Rättfram, I=Öppen

Nedan finner du en checklista på vad dessa personer förväntar sig och hur du ska agera. Checklistan är skriven till säljare men går utmärkt att använda även för dig som är projektledare.

S=Vänligt.
Kännetecken: Vänlig, Lugn, Uppmärksam.
Förväntar sig: Grundlig presentation, Säkra (trygga) argument, Förtroende, Gruppens vinning.
Ditt agerande: Lyssna, Var tålmodig, Var försiktig vid avslut.

C=Korrekt.
Kännetecken: Korrekt, Reserverad, Saklig.
Förväntar sig: Logiskt resonemang, Bakgrund och fakta, Kvalitativ/strukturerad vinning.
Ditt agerande: Var diplomatisk, Ge detaljer och noggranna analyser, Undvik subjektiva värderingar.

D=Rättfram.
Kännetecken: Rättfram, Direkt, Kraftfull.
Förväntar sig: Kort möte, Klara besked, Klara argument, Egen (ekonomisk) vinning (av produkten).
Ditt agerande: Var strukturerad & effektiv, Undivik känslouttryck, Gå snabbt till avslut.

I=Öppen
Kännetecken: Öppen, Trevlig, Ordrik.
Förväntar sig: Bra personlig kontakt, Förståelse, Engagemang, Egen (personlig) vinning.
Ditt agerande: Ställ direkta frågor som kräver svar, Styr samtalet till given struktur vid utsvävningar, Var rak vid avslut (vill förankra beslut).

Rulla till toppen