5 tips som projektledare inte kan vara utan

1 Varför, vem, vad och hur
Varför existerar projektet och vilken effekt har det.
Vem ska utföra/vill utföra
Vad ska uppnås, vem ska göra det och vilka mål har uppfyllts när projektet beskrivs som färdigt.
Hur ska projektet bedrivas och vilka aktiviteter ska göras för att uppnå ”vad” med ”vem” och ”varför”
Kommunicera ofta till ”vem” innebörden i ”varför”, ”vad” och ”hur” under projektperioden.

2 Planera
Lägg mycket tid (speciellt i början) av projektet för att planera, boka möten och strukturera. Använd vald projektmodell enligt överenskommelse. Planera handlar om att ta sig tid för att vinna tid.

3 Kunskap
Se till att inhämta kunskap om processer, system och intressenter som har direkt eller indirekt påverkan på projektet

4 Rita och berätta
Använd mycket tid framför whiteboarden tillsammans med ditt team. Rita flöden och bilder samt förklara och repetera projektinnehållet. Arbeta kontinuerligt med att prata om projektets problem, strategiska val och aktiviteter.

5 Människor
Projekt är människor. Människor är projekt. Lär känna ditt team. Lös problem och förhandla. Se till att kontinuerligt delegera, kommunicera och informera


Rulla till toppen