Från grupp till team.

Det slår mig varje gång när man som coach inser att gruppen är fas 2. Opposition och konflikt uppstår. Nyckeln här är insikter om varandras olikheter och att kommunikation är viktigt för att förstå individ, begrepp och uppgift. Spring snabb och kasta dig över teknik löser sällan arbete fokuserat på resultat.

#teknik #team #gruppdynamik

Rulla till toppen