Digital transformation i projekt. Sluta prata. Börja gör.

Nu har jag allt för många gånger lyssnat på förståare, analytiker och journalister som pratar som digitalisering och/eller digital transformation. Det är just prat som inte leder till något handfast. Vi vet att ledningen, organisationen, processerna och kunden skapar förändring och att vi vet att fokus ska ligga på varför och vad.
Men nu är det dax att göra förändringen. Sluta prata och börja gör. Det är i ditt projekt det startar.

Det handlar om projekt- och förändringsledning. Men hur lyckas man med digitaliseringen i vardagen när mer än 10 procent av kollegorna motarbetar den dagliga verksamheten, där cheferna inte litar på agil projektledning och där anställda glatt meddelar att ”jag kan inte data”.

Man påstår att enbart 7 procent av svenska företag har en digital strategi. Detta skapar möjligheter för att öka tempot på aktiviteter som leder till  och snabbar på företagets projekt och mål gällande digitaliseringen.

Detta är projektaktiviteter som leder till förändring inom digitaliseringen.

1) Mät kundens/brukarens/användarens förväntning

Oavsett projektdirektiv så är slutanvändningen och förväntningen av det färdiga resultatet det som oftast avgör om det blir en succé eller inte. Därför ska du lägga in mätpunkter i projektet. Den viktigaste är projektstart där en undersökning av ”baseline” för nuvarande status skapar en platå för utvecklingen. Mätning av förväntan av de som ska använda projektresultatet avgör prioritering. Jag har läst allt för många rapporter där man frågar chefer och ”tänkare” om förväntat resultat. Det är bra men att måla upp en bild om att vi ska ”sluta med papper” eller vi ska behandla ärenden ”inom 3 dagar” utan att först fråga kunden/brukaren/användaren är direkt felaktigt. Beslutsfattarnas tanke är oftast visionen. Kunden/brukaren/användaren står för verkligheten. Du står för balansen. Det är då nytta skapas.

2) Ledningen stöd och kunskap

För att få stöd för projekt inom digitaliseringen så ska ledningen vara digitalt mogna. Det är inte IT-avdelningen som driver längre. Förändringen ska komma från högsta nivå och det ska finnas en äkta drivkraft som verkligen stöttar en digital förändring. Oftast finns inte detta engagemang. Ibland kan ledningen vara en ”extern ledning” och bara jobba utåt med de frågor som de anser viktiga. Om man märker att ledningens engagemang inte matchar digitaliseringen skapar det ett utrymme för dig att agera ”digital coach”. Att skapa ledningens intresse och kunskap om ditt och andras projekt inom digitaliseringen gör arbetet enklare vid beslutspunkterna i projektplanen. Digital motivation i ledningen och styrelse kommer bli enklare i framtiden då mer digitalt mogna generationer börjar ta plats.

3) Stjäl med stolthet

Uppfinn inte hjulet igen. Ta del av det som redan andra har gjort (t.ex. att läsa detta inlägg) Läs på om förändringsledning och människor i förändring. Just människor och deras sätt att se på digitaliseringen bör undersökas, bekräfta och repeteras. Tänk på att flera yrken som folk är utbildade till inte finns längre. Det är frustrerande för många och detta påverkar självförtroendet enormt. Fokusera din projektledning på effekt, människor och ledningen så får du en bra start. Modeller och metoder hjälper dig till struktur. Att läsa på ger dig inspiration och tips om hur du ska hantera vardagen.

Det finns förstås flera tips om hur och vad du ska göra i ditt projekt för att hjälpa den globala digitaliseringen. Mycket handlar dock om aktiviteter med fokus på att förändra och effektivisera processer till en bättre digital upplevelse.

Tips på böcker:

Get digital or die trying
(ISBN: 9789188153319)

Leading digital
(ISBN: 9781625272478)

Att leda digital transformation
(ISBN: 9789175578620)

Tips på mer läsning:

Den snabba vägen till förändring. Mina erfarenheter av förändringsarbete

Ledningen har ingen kontroll på IT-projekt. Varför, varför, varför?

Rulla till toppen