DEBATT: AI-utvecklingen går för långsamt

Olle Häggström argumenterar i en debattartikel i Expressen för att en långsam utveckling av artificiell intelligens (AI) kan vara farligare än en snabb utveckling. Han menar att en gradvis progression kan leda till att vi underskattar AI:s förmågor och misslyckas med att implementera nödvändig säkerhet. Häggström varnar för risken att vi blir ”kokta som grodor”, där vi inte märker de stegvisa förändringarna förrän det är för sent att agera.

Vvikten av att utveckla säker AI och ta hänsyn till de existentiella risker som teknologin kan medföra.

En snabbare AI-utveckling kan leda till ökad medvetenhet om riskerna och därmed bättre förberedelser för att hantera dem. Uppmaningen är en balanserad diskussion om AI-utvecklingen, där både möjligheter och potentiella faror beaktas, och argumenterar för att en snabbare men kontrollerad utveckling kan vara säkrare än en långsam process som riskerar att förbise potentiella hot.

https://www.expressen.se/debatt/det-ar-trog-utveckling–av-ai-som-ar-farlig/

Rulla till toppen