Blogg

Projekthantering i Outlook och OneNote skapar kontroll över dig och ditt projekt

Genom att använda Outlook och OneNote kan du skapa en bra kontroll över uppgifter, mötesanteckningar, projektplaner och övrigt material som du behöver för din projekthantering. En fördel med de senaste versionerna av programmen är att du kan dela ut redigeringsmöjligheter till projektmedlemmar och intressenter som i realtid kan ta del av och ändra material. Microsofts Office-svit är dominerade […]

Projekthantering i Outlook och OneNote skapar kontroll över dig och ditt projekt Läs mer »

Intranätprojekt kan skapas med Maslows behovstrappa

Intranät finns snart på alla företag och organisationer som har mer än 20 st anställda. Intranätlösningar skapas oftast enkelt med målet att informera ”massorna” om  anställningsvillkor och händelsenyheter. Det blir en interntidning som oftast kommunikation- eller HR-avdelningen använder som sitt redskap. Som projektledare så är oftast steg 1 i en intranätlösningen enkel att genomföra. Det

Intranätprojekt kan skapas med Maslows behovstrappa Läs mer »

Lösningen på alla IT-projekt

Brister i vår digitala arbetsmiljö kostar samhället miljarder varje, enligt en rapport från Arbetsmiljöverket. Vi har IT-stress. IT kostar pengar. Inga IT-projekt blir klara. Varje år ökar kostnaden i den naturliga digitaliseringen av de flesta verksamheter och arbetsflöden. Jag ser dock en genomgående ”trend” varför kostnaden ökar. Följande utspelas mellan IT och verksamheten: Verksamheten: Vi

Lösningen på alla IT-projekt Läs mer »

Kroppsspråk i projekt – listan

Tillsammans med några kollegor hade vi ett korridorsmöte gällande en bok om kroppsspråk. Vi hade mycket roligt över alla bilder och vi nicka i samförstånd över det vi läste. Projektledare (inkl jag) brukar vara väldigt verbala och jobba mycket med kroppsspråk. Men har du tänkt på när du gör vad. Ibland  behöver man göra en

Kroppsspråk i projekt – listan Läs mer »

Projektplanering i Office 365

I och med Office 365 erbjuder Microsoft oss projektledare en flora av möjligheter till projektplanering. Här är några produkter och lösningar. Excel 2013 Enligt en undersökning så använder 82 procent av alla projekt Microsoft Excel som verktyg för projektplanering. Enkelheten med rader, kolumner och celler gör att den blir en attraktiv lösning för projektplanering…. och

Projektplanering i Office 365 Läs mer »

Rulla till toppen