AI ska testas i våra framtida system #mjukvarutest #ai #systemutveckling

Rusta dig för framtiden. System kommer att skapas och köras med hjälp av algoritmer. När detta sker bör vi vara förbereda på kunna testa dessa system. Mjuvarutestning får in i flera olika nya faser där etiskt AI är en del. Allt detta kräver att man har en organisation som är byggd på kvalitetssäkring runt de system som utvecklas. Lyssna via Spotify: https://buff.ly/3TJvkD2


Mer om detta i ett längre avsnitt https://buff.ly/3xexIHM

 #digitalisering #podcast #ai

Rulla till toppen