Kategori: Podcast

Chatbot och hur du utvecklar den vidare

Den nya kanalen är chatbot. Det är vårt första steg till AI. Jag pratar med Christian Forsberg om denna ”frontend AI”. Insikter och erfarenheter av att utveckla chatbotar. Hur föder den med sig NLP och hur lär den sig att svara rätt. Humanism och lingvist är nya roller som behöver komma in i utvecklingen. Ett intressant samtal om nuvarande och framtida användningsområden.

chatbot

 

Hur du hittar nya vägar för IT-avdelningen

Avdelningen som idag som jobbar med IT ska omvandlas till mer affärsdrivande. Samtidigt ska man förhålla sig till en helt ny framtid med bitcoin, AI, ML, VR, AR etc. Jag fortsätter min föreläsning för en IT-avdelningen med att prata om hur de ska se sin roll som grupp och individ. Slutsatsen är talangfull.