itavdelningen

IT till digitalisering

Vad är IT och vad är digital transformation? Finns det någon skillnad och vad säger erfarenheter runt strategier och projekt. Jag i samtal i podden Effekten. Jan Stenwall pratar om hur verksamhetsförändringar är nyckeln till en lyckad IT strategi. Conny Björnehall pratar om exempel på digital transformation och vägar framåt till en förändring i mindset …

IT till digitalisering Läs mer »

Hur du hittar nya vägar för IT-avdelningen

Avdelningen som idag som jobbar med IT ska omvandlas till mer affärsdrivande. Samtidigt ska man förhålla sig till en helt ny framtid med bitcoin, AI, ML, VR, AR etc. Jag fortsätter min föreläsning för en IT-avdelningen med att prata om hur de ska se sin roll som grupp och individ. Slutsatsen är talangfull.

IT-avdelningens del i digitaliseringen

Under en föreläsning inför en IT-avdelning pratade jag om hur man ska se på IT-avdelningens roll inom digitaliseringen. Att se visionen framåt och samtidigt se till att tekniken byggs ut och kompletteras med nya roller, processer och agila arbetssätt.  

Rulla till toppen