GPT-3 och vad det betyder för ditt företag

Vad är GPT-3? GPT-3 (Generative Pre-trained Transformer 3) är en artificiell intelligensalgoritm som kan hjälpa till att bygga AI -system som kan skapa tal eller bilder. GPT-3-algoritmen kan användas för att till exempel generera text med naturligt språk. Den kan…