Rekrytering i sociala

Ledningsgruppen som säger att de ska satsa på rekrytering i sociala medier finns. Men om man tittar på närvaron i sociala media som är adresserade till den de yngre åldrarna så ser man inte så många som bygger varumärke. Det är i dessa åldrar som den nya arbetskraften finns, Hur ska man adressera den?

Att finnas med överallt med ett tillräckligt relevant innehåll är vad som behövs. Det handlar om formeln ge, ge, ge, fråga och ta. Att bjuda på det man har i form av kunskap och material samtidigt som man hjälper medmänniskan är det som är centralt för den nya generationen.

Den högintressanta rapporten ”Svenskarna och internet” från Internetstiftelsen visar att 99 procent av alla flickor mellan 12 och 15 använder Snapchat – 95 procent dagligen (2017). 97 procent i samma grupp använder Instagram, 89 procent dagligen. 95 procent av mellanstadiebarnen har mobiler.

Välj målgrupp. Välj rätt kommunikation. Bygg för framtiden.

Svenskarna och internet 2017 – En årlig studie av svenska folkets internetvanor

 

Rulla till toppen