Få aktiva projektmedlemmar

Hur skapar man aktiva och effektiva projektmedlemmar? Hur når man engagemang och resultat på kortast tid? Tips på några faser:

 1. Instruktion
  Nya projektmedlemmar har redan innan de börjar en hög ambition och engagemang. Att leda rätt och ge förutsättningar innan och strax efter att de har påbörjat arbetet skapar engagemang. De har säkert redan fått de generella förutsättningar. Ditt jobb blir att informera om projektets status, verksamhetseffekterna samt praktisk administration. Innan första mötet skickar du ett email som förklarar i detalj om varför projektet finns, vad de förväntas göra och hur det ska utföras. Expertisen är nu låg. De först 90 dagarna i ett nytt projekt är viktiga. Lägg fokus på ett starkt ledarskap för att sätta krav, förutsättningar och mål.
 2. Coachning
  I denna fas har expertisen hos personerna ökat. Glädjen från att vara ny i projektet avtar. Stress och ”verkligheten” har minskat engagemangsnivån. Genom att coacha, förklara och uppmuntra skapar du en förutsättning för att de själva ska kunna hitta svar på frågor samt ta egna initiativ.
 3. Stöd
  Expertisen är nu på plats. Motivation är sjunkande eller stegrande. För att uppnå stegrande effekt bör du uppmuntra att personen att komma med egna idéer och höjer på så sätt självförtroende och prestation.
 4. Delegering
  Expertisen och motitivationsnivån är hög. Självständigheten leder till att projektmedlemmen kan ges mer ansvar och nya roller i ditt eller något annat projekt.

Att delegera och få personer självgående är ett mål för dig som projektledare. Framgångsrika projektmedlemmar gör dig överflödig och du får chansen att avsluta projektet på bästa sätt.

(läs mer om tex teorin ”situationsanpassat ledarskap” av Paul Hersey och Ken Blanchard)

Rulla till toppen