4 frågor projektledare alltid har svar på

Du har 30 sekunder att beskriva ditt projekt. Vad säger du? Oavsett metod, storlek och budget ska du när som helst kunna svara på dessa frågor om ditt projekt:

1 Vad är projektets effekt, mål och plan?

Beskriv vad som kommer hända efter att projektet är klart. Tex ”Effekten av projektet blir att vi kommer att tjäna mer pengar inom området y” eller ”Effekten kommer att bli en sammanhållen säljorganisation”.
Målet beskriver vad som görs i projektet. Tex ”Målet är att upphandla verktyg x för att kunna skapa system y och etablerar en förvaltning z”.
Planen/roadmapen beskrivs i steg/delmål. Tex ”Under maj gör vi upphandlingen. Under juni börjar utveckling. Parallellt med utvecklingen skapar vi förvaltningen. Allt ska vara klart i november”

2 Vilka aktiviteter har ni just avslutat och vad är nästa steg?

Sammanfatta de viktigaste aktiviteter. Beskriv hur dessa främjar mål och effekt. Redovisa en kort agendan för aktiviteter som inträffar de närmaste 4-6 veckorna.

3 Vilka projektrisker finns?

Det är svårt att leda och styra risker. Du bör kunna beskriva de risker som kan göra att projektet får sig en törn. Det är också projektledarens roll att beskriva hur man gör för att riskerna inte ska bli ett problem.

4 Hur mår projektgruppen?

Beskriver hur personerna mår och ge en ”effektgrad” på teamet och intressenterna. Hur är din egen förmåga som projektledare? Om du svara negativt på din egen förmåga bör du se till att justera dig själv eller avsluta ditt engagemang i projektet.

Rulla till toppen