Hem » Arkiv för september 2015

Månad: september 2015

Hantera en komplex förändring

När du står inför ett förändringsprojekt så ska resultatet utifrån de gällande parametrarna alltid bli förändring och inget annat:

 • Visioner + Färdigheter + Motivation + Resurser + Handlingskraft = Förändring
 • Visioner + Färdigheter + Motivation + Resurser + Handlingskraft = Oordning
 • Visioner + Färdigheter + Motivation + Resurser + Handlingskraft = Oro
 • Visioner + Färdigheter + Motivation + Resurser + Handlingskraft = Motstånd
 • Visioner + Färdigheter + Motivation + Resurser + Handlingskraft = Frustration
 • Visioner + Färdigheter + Motivation + Resurser + Handlingskraft = Skenbar förändring

Källa: Knoster T, Villa R & Thousand, J (2000), Tack: Ronny Norberg

Effektiva möten – tips

Oavsett projektmetoder, standard eller erfarenhet så kan alltid dina möten bli bättre. En checklista med tips:

 • Skicka ut förslag på en agenda 24 timmar före mötet
 • Kom till mötet 5 min innan mötesstart
 • Håll dig till start och sluttid
 • Kom förbered
 • Mobilerna ska ligga på bordet med skärmen mot bordsskivan (alternativ: Inga mobiler är tillåtna)
 • Ta med dig papper och penna
 • Dela med dig av all relevant data före och efter mötet
 • Håll dig till ämnet
 • Alla typer av presentationer ska vara korta och koncisa
 • Bli överens om att ni (eventuellt) är oense.
 • Inga parallella diskussioner eller kommentarer
 • Alla ska vara delaktiga
 • Angrip idéer inte människor

(I genomsnitt spenderar vi 2 timmar och 39 minuter i möten varje dag)