IT-arkitekt

IT-arkitekt. Listan behöver fyllas på och jag känner att det nu sätts mer titlar. Vad anser du? Vad behöver vi lägga till/ändra: -Enterprise architect: företaget, dess delar och relationerna mellan dem -Solutions architect: anpassar affärsmål och behov med IT-tjänster, produkter,…