AI är farligt?

AI. ”Jag vill ha exempel på konkreta lösningar” skrev en lyssnare till mig. Frågan är om det finns en lösning på hur vi ska hantera AI. Magnus och jag pratar om domedag och otäcka exempel på AI. Kan vi bromsa tåget med…

AI – status april 2022

Vad hände sen? Ämnet AI i senaste avsnittet av Effekten – podcast om digitalisering Jag pratar med Joakim Wahlqvist om lyckade projekt inom artificiell intelligens. Utmaningar kvarstår hos många företag. Siffrorna säger att man måste gå åt detta håll. Förändring är svårt…

Ledare och AI

Europeiska ledare måste ta initiativ när det gäller AI. Man tänker småskaligt. Om de inte börjar tänka större kommer USA och Kina att vinna. Vad kan vi göra ihop för att lyckas? #artificialintelligence #Artificiellintelligens AI och företaget data: den perfekta…

AI i kundtjänst

Den digitala medarbetaren är här. Nu är det möjligt att skapa en syntetisk person tex till kundtjänst. Jag och Joakim visade i ett webinar att tekniken nu är mogen. Utnyttja molntjänster eller använda den i egna miljöer (tex offentlig verksamhet).…

Klokare än AI

Med AI kommer svårigheterna med att säga vad som är rätt och fel. Vi människor tar våra beslut genom flera olika faktorer och erfarenheter. Dessa skiljer sig från människa till människa. Men vilken av dessa ska lära maskinerna? Det senaste…

Chatbot och hur du utvecklar den vidare

Den nya kanalen är chatbot. Det är vårt första steg till AI. Jag pratar med Christian Forsberg om denna ”frontend AI”. Insikter och erfarenheter av att utveckla chatbotar. Hur föder den med sig NLP och hur lär den sig att…