Hem » ai

Etikett: ai

Laptop Desk Office Workspace  - Riekus / Pixabay

Ledare och AI

Europeiska ledare måste ta initiativ när det gäller AI. Man tänker småskaligt. Om de inte börjar tänka större kommer USA och Kina att vinna. Vad kan vi göra ihop för att lyckas? #artificialintelligence #Artificiellintelligens

AI och företaget data: den perfekta matchningen?
Data är en viktig aspekt av alla företag och det kan ge stor inblick i framgång och framtid. Företag är fortfarande tveksamma till att använda AI. Det finns dock flera fördelar som företag kan dra nytta av. Tex AI-assistenter för att förbättra beslutsfattande.
Enligt en studie från PwC kan AI-assistenter hjälpa företag att minska förlorande affärsmöjligheter med 25% på bara 15 år.

Automation av kundtjänst, analys av affärsdata, just-in-time dashboards, öppen data, processförbättringar etc. Allt som vi har jobbat med under flera år är nu utsatt för AI. Här jobbar algoritmerna med resultatet och anpassningen till den allt mer snabbare förändringen i våra verksamheter och branscher. #machinelearning #datascience

Case: Minimera produktionsförluster vid maskinstopp med hjälp av AI

Problemformulering

Risk för stora produktionsförluster om inte stopp tas om hand. Orsaken till ett stopp kan vara många, t.ex. tekniska fel, brist på material, externa faktorer (elfel, frånvaro, etc). Oplanerade driftstopp påverkar försäljningen och kan leda till att företaget inte kan leverera i avtalad takt vilket får negativ inverkan på varumärket.​

Lösning​

Uppdraget var att lyckas reducera stopp och minimera produktionsförluster genom att analysera historiken vid arbetsstationerna, maskinerna, upptider och nertider, vilka skift, anledningar till stopp, osv.

En Supervised learning regression machine learning model togs fram för att förutse de 5 maskiner med högst risk för stopp och vilka de mest troliga felkällorna var under en given period.

Resultat​

Under testmånaden när denna POC kördes uppskattades det att cirka 300 färdigproducerade produkter hade kunnat räddas från produktionsförluster genom att jämföra modellens förutsägelse och utfallet. ​

Utvecklingstid: 300 timmar.

AI för smartare möten i offentlig sektor

från podcasten Jaani – digital kunskap
Webinar hur man kan jobba med en ny typ av kundtjänst inom offentlig verksamhet. Hur kan man samla kraften från all data och skapa en digital medarbetare. Ett webinar från den 21 januari 2021 med Jonas Jaani och Joakim Wahlqvist. Mer information på sogeti.se/ai

AI i kundtjänst

Den digitala medarbetaren är här. Nu är det möjligt att skapa en syntetisk person tex till kundtjänst. Jag och Joakim visade i ett webinar att tekniken nu är mogen. Utnyttja molntjänster eller använda den i egna miljöer (tex offentlig verksamhet). #gpt3

Klokare än AI

Med AI kommer svårigheterna med att säga vad som är rätt och fel. Vi människor tar våra beslut genom flera olika faktorer och erfarenheter. Dessa skiljer sig från människa till människa. Men vilken av dessa ska lära maskinerna?

Det senaste exemplen med självkörande bilar som har kört på människor eller valt en helt felaktig väg in i en bergvägg. Gjorde intelligensen i bilen rätt val? Det blir väldigt svårt att följa en strikt moral. Hur lyckas du med dina beslut. Är du ”klokare” än den självkörande bilen? MIT:s test The Moral Machine:

http://moralmachine.mit.edu/